<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Honorary President

Burnstock, Geoffrey (Melbourne) (burnstock@unimelb.edu.au)


Congress Chairpersons

Chen, Jiangfan (Wenzhou) (chenjf555@gmail.com)

Illes, Peter (Leipzig/Chengdu) (peter.illes@medizin.uni-leipzig.de)


Advisory Board

Abbracchio, Mariapia (Milano) (mariapia.abbracchio@unimi.it)

Blum, David (Lille) (david.blum@inserm.fr)

Boué-Grabot, Eric (Bordeaux) (eric.boue-grabot@u-bordeaux.fr)

Ciruela, Francisco (Barcelona) (fciruela@ub.edu)

Cunha, Rodrigo (Coimbra) (cunharod@gmail.com)

Di Virgilio, Francesco (Ferrara) (francesco.divirgilio@unife.it)

Duan, Shumin (Hangzhou) (duanshumin@zju.edu.cn)

Engel, Tobias (Dublin) (tengel@rcsi.ie)

Frenguelli, Bruno (Warwick) (b.g.frenguelli@warwick.ac.uk)

Gao, Tiangmin (Guangzhou) (tgao@smu.edu.cn)

Huang, Zhili (Shanghai) (huangzl@fudan.edu.cn)

Inoue, Kazuhide (Fukuoka) (inoue@phar.kyushu-u.ac.jp)

Kato, Fusao (Tokyo) (fusao@jikei.ac.jp)

Koizumi, Schuichi (Yamanashi) (skoizumi@yamanashi.ac.jp)

Liang, Shandong (Nanchang) (liangsd@hotmail.com)

Lohr, Christian (Hamburg) (christian-lohr@uni-hamburg.de)

Miras-Portugal, Maria Teresa (Madrid) (mtmiras@vet.ucm.es)

Müller, Christa (Bonn) (christa.mueller@uni-bonn.de)

Pedata, Felicita (Florence) (felicita.pedata@unifi.it)

Sebastiao, Anna (Lisbon) (anaseb@medicina.ulisboa.pt)

Sperlagh, Beata (Budapest) (sperlagh@koki.hu)

Sluyter, Ronald (Wollongong) (rsluyter@uow.edu.au)

Tsuda, Makoto (Fukuoka) (tsuda@phar.kyushu-u.ac.jp)

Verkhratsky, Alexej (Manchester) (alexej.verkhratsky@manchester.ac.uk)

Wiley, James (Melbourne) (james.wiley@florey.edu.au)

Xu, Guangyin (Soozhou) (guangyinxu@suda.edu.cn)

Zhao, Qiang (Shanghai) (zhaoq@mail.shcnc.ac.cn)


Local Organizing Committee


President

Tang, Yong (Chengdu) (tangyong@cdutcm.edu.cn)


Members

Zeng, Fang;   Liu, Ming-Xue;   Wu, Qiao-Feng;   Yin, Hai-Yan;   Hong, Xiao-Juan;  
He, Zhao-Xuan;   Cao, Xin;   Wang, Xu;   Sun, Meng-Juan;   Zhang, Ying.

  • KEY DATES

    • Symposium proposals: until 15th April, 2020

    • Early registration: until 31st May, 2020

    • Abstracts submission: until 31st May, 2020

    • Late registration: from 1st June, 2020